Monday, February 1, 2016

Ringkasan pembelajaran untuk persiapan UN SD : Ciri khusus tumbuhan

Materi IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) UN (Ujian Nasional) SD (Sekolah Dasar).


Ringkasan ciri khusus tumbuhan dan perkembangbiakannya:

1. Tumbuhan Teratai
    Tumbuhan Teratai termasuk tumbuhan hidrofit.

2. Tumbuhan kaktus
    Batang dari tumbuhan kaktus tersusun dari jaringan spons.

3. Tumbuhan kantung semar
    Kantung semar termasuk tumbuhan Insektivora.
    Kantung semar mengeluarkan nektar.

4. Tumbuhan bambu
    Tumbuhan bambu mempunyai jaringan meristem

Itulah adalah ringkasan materi IPA untuk ujian nasional / UN SD.

Ringkasan pembelajaran untuk persiapan UN SD Video, silakan menyimak.